Doğadan ilham aldım, kendimi buldum

Düşledim, çiçek açtım

Çizdim, bahar bahçesine dönüştüm

Bahar bahçem pamukla bütünleşip PASTELA ile hayat buldu.

2011’den bu yana
hala o bahçeye

Düşlerimi ekiyor,

“Kumaştan bir Dünya” dan

Sizlere bahar kokulu desenleri

                   saf pamuğun hassasiyeti ile

sunuyorum.


#byneslishine ~